Västerbotten

Misstänks ha brutit mot tystnadsplikten

En person som är anställd vid polisen i Västerbottens län misstänks ha brutit mot tystnadsplikten. Åklagarmyndighetens enhet för polismål har inlett förundersökning mot personen.