Umeå

Jobbar för yngre demenssjukas behov

1:12 min

Yngre demenssjuka hamnar ofta i skymundan på äldreboendena, eftersom de äldre dementa kan vara mer vårdkrävande.

På Sjöjungfruns demensboende på Tomtebo i Umeå har de anställda försökt göra vardagen roligare för de demenssjuka som är under 65. Berit Innala och Kristina Dahl, är undersköterska och sjuksköterska på Sjöjungfruns äldreboende:
– De yngre är ju i ett helt annat skede i livet när de kommer och deras anhöriga har en annan ålder och kanske andra behov, säger de och tillägger att de önskar att det startas ett boende för yngre dementa i Umeå kommun.