INFRASTRUKTUR

Norrbotniabanan finns med i EU-satsningen

1:35 min

I dag presenterade EU-kommissionen sitt stora infrastrukturpaket. Norrbotniabanan är med på kartan över de satsningar som EU-kommissionen vill se.

Infrastrukturpaketet innehåller investeringar för 50 miljarder euro för att bygga ut och knyta ihop infrastruktur för transporter, energi och bredband i EU.

På den karta som EU-kommissionen ritat över stamnät man vill se utbyggt till år 2030 finns den så kallade Botniska korridoren med. Den är en länk i Europas godstransportsystem som knyter ihop Stockholm och Helsingfors och där är Norrbotniabanan en del. Även den nordiska triangeln som i stort sett går mellan Stockholm-Köpenhamn-Oslo-Stockholm finns med på kartan.

Att ett land har fått med "sin" önskejärnväg eller väg på stomnätskartan betyder inte att EU står för hela finansieringen. Tvärtom är det medlemsstaten själv som måste stå för merparten.

Det är också upp till det enskilda landet att besluta exakt vilka projekt som ska sättas i gång utmed den prioriterade sträckningen, till exempel den Botniska korridoren.

Infrastrukturpaketet handlar om projekt under perioden 2014-2020.