Västerbotten

Dålig isbrytning kan få ekonomiska konsekvenser

Handel och utbyte mellan norra Sverige och Finland hotas av den undermåliga isbrytningskapaciteten i Bottenviken och Kvarken.

Det skriver ledande ekonomiska och politiska företrädare från Västerbotten och Österbotten i ett gemensamt upprop till de svenska och finska regeringarna.

Problemen för färjeförbindelsen mellan Umeå och Vasa kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser för bägge regionerna, menar de.