Just nu

Skellefteå

Fler studenter på fristående kurser

Antalet registrerade studenter på Campus Skellefteå ökar kraftigt under det här läsåret (2011/12).

Totalt handlar det om 2 600 registrerade studenter, en ökning med hela 25 procent jämfört med förra hösten.

Orsaken till ökningen är de fristående kurserna vid Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå som har lockat ett stort antal studenter.