VÄSTERBOTTEN

Så ska fyrarna räddas

Nu tar Svenska Fyrsällskapet nya grepp för att fyrar landets fyrar ska kunna bevaras framöver.

Sällskapet föreslår till Socialdepartementet att det bildas en nationell Fyrstiftelse som ska få som uppgift att bevara kulturhistoriskt intressanta fyrar och fyrplatser i landet.

Som det är nu ägs fyrarna av såväl kommuner, privata ägare som statliga myndigheter och Fyrsällskapet menar att stiftelse skulle kunna ha ett mer samlat grepp om fyrarna.

I Västerbotten finns ju bland annat fyrarna Stora Fjäderägg och Bjuröklubb men det är ännu inte klart vilka fyrar som i så fall skulle bli aktuella.