Landsbygden

Grannprat ska förhindra byakonflikter

1:45 min

Nu ska grannkonflikter i byarna förebyggas. Det är Lantbrukarnas riksförbund som ska ta fram en strategi för det. Hos lantbrukarna finns en oro att utflyttade stadsbor ska klaga på gödsellukt, damm och bullrande fläktar.