Umeå

Politiker utbildas för jämställda styrelser

Det ska bli mer jämställt i bolagsstyrelserna i Umeås kommunala bolag. Det är målet när jämställhetsutskottet nu fattat beslut om att utbilda politikerna - för det är de som tillsätter styrelserna och har makten att förändra.

I kommunens största bolag är 23 av 34 ledamöter män. Tanken med utbildningen är dels att stötta de kvinnor som redan idag sitter i bolagens styrelser att ta på sig större uppdrag, dels att få fler kvinnor till bolagsstyrelserna.