Arbetsmiljö

För stor explosionsrisk i dammigt arbete

Pelletstillverkare och värmeverk får bakläxa av Arbetsmlijöverket. Risken för explosionsartade bränder i dammet är för stor, företagen har inte jobbat tillräckligt förebyggande.

Michael Nilsson, projektledare för tillsynsinsatsen, säger att "det handlar om farliga arbetsmiljöer, som om olyckan är framme kan leda till omfattande person- och materiella skador."

Analyser av riskerna och noggranna arbetsinstruktioner krävs för att skapa säkerhet i en riskfylld miljö.

100 anläggningar som som tillverkar eller eldar med dammande bränslen har inspekterats. 70 procent hade brister i sitt arbetsmiljöarbete - hälften av dem så allvarligt att myndigheten anmälde till åklagare att det kunde vara brottsligt.