Just nu

Umeå

Föreningsliv integrerar

1:41 min

Föreningslivet är starkt i Sverige och för att fler ska kunna ta del av det erbjuder projektet "In i Umeå" stöd till föreningar som vill bli mer tillgängliga för nyanlända invandrare.

– Det finns helt klart en efterfrågan att få veta mer och framför allt att få möta och se föreningar, vad man kan göra på sin fritid. Jag tycker det är nyckeln till det svenska samhället, säger projektledaren Klara Enmark.

In i Umeå är ett projekt som bedrivs av Umeå Fritid i samarbete med Viva Introduktion och Integrationsnätverket. Projektet har pågått i ungefär ett och ett halvt år och syftet är att göra föreningslivet i Umeå mer öppet och tillgängligt för ungdomar och vuxna nyanlända invandrare. Det ska ske genom att skapa mötesplatser i föreningslivet och erbjuda en plattform för integration på lika villkor för alla.

Enligt Klara Enmark är det en bra bredd på föreningar som anslutit sig till projektet. Men hon skulle gärna få kontakt med fler idrottsföreningar.

– Idrottsföreningarna har ett stort engagemang för den här frågan. Vi behöver bara få veta vad idrottsföreningarna vill att vi ska göra för att vi ska kunna dela med oss av vår kunskap och vårt kontaktnät gentemot nyanlända.

Idrottsföreningar kan vara en bra väg in i samhället inte bara för barn, utan också för deras föräldrar.

– Många som har barn och unga som är engagerade i idrottsföreningar får ju en fin kontakt med andra föräldrar i idrottsföreningen. Det är ett sätt att umgås med varandra, helt enkelt.

Hur fungerar det här på små ställen?

– Man kanske har mindre resurser, framför allt ekonomiska. Men samtidigt finns det nog lika stort engagemang bland de föreningar som finns där, och det kan vara nog så enkelt att få kontakt med varandra när man har ett mindre utbud av föreningar.