Vindeln

Koll på atmosfären med 150-metersmast

En 150 meter hög mast monteras nu upp i SLU:s försökspark Svartberget utanför Vindeln. Masten ska mäta halter av växthusgaser och vindens rörelser, och den kommer att göra det möjligt att beräkna utsläpp inom en radie av 30 mil. Masten ingår i ett sammanhängande system i hela EU, och tillsammans med master utanför Lund och Uppsala kommer så gott som hela landet täckas.