miljö

Svåra tider för siken

1:22 min

Det ser dystert ut för siken i Bottenviken och Bottenhavet. Under tre år har svenska och finska forskare undersökt sikbeståndet i våra vatten, och resultatet är nedslående.

– Det vi har sett är ju ganska entydigt att de här sikpopulationerna i vårt hav har minskat, har gått ner, säger Stefan Larsson som är projektanställd forskare på länsstyrelsen i Västerbotten.

Och nedgången är inte liten. Tittar man på fiskefångsterna så har de minskat med mer än 75 procent sedan mitten av 90-talet. Det finns två typer av sik - en som vandrar upp i åar och älvar för att leka och en som leker i havet. Men projektet Intersik visar att allt färre sikar lägger sina yngel i havet.

Orsakerna är antagligen komplexa - sikens livsmiljö har förändrats med klimatet, utsläpp och vattenkraftsutbyggnad. Samtidigt har det blivit fler sälar, som äter siken. Stefan Larsson tycker att det är viktigt att något görs för att rädda siken.

– Den har ju, tycker jag, mer än bara värdet som mat på bordet, för där har den definitivt en plats. Och det gör ju också att man kan ha levande kustkommuner som använder sig av den resursen, och det handlar ju också om kultur och samhällen. Och över allt det så tycker jag alltid som biolog att det är sorgligt om vi beter oss som människor så att en art försvinner.