Umeå

Fler platser för ensamkommande barn

1:43 min

Det ska bli dubbelt så många platser för ensamkommande flyktingbarn i Umeå kommun. Samtidigt vill Umeå bli landets bästa mottagandekommun.

– Umeå har varit igång sen 2007, och nu är det 2011 så det känns ganska naturligt att vi tar nästa steg och utökar antalet platser, säger Ulrika Granskog som samordnar frågor runt ensamkommande flyktingbarn i Umeå kommun.

Från och med den första november utökar kommunen antalet platser från 24 till 40. Under våren 2012 kommer Umeå kommun öka antalet platser med ytterligare tio.

De flesta av ungdomarna kommer från Afghanistan och Somalia. Ungdomarna kommer varje vecka, och Stig Nilsson, enhetschef för boendena i Umeå, säger att de blir yngre.

– De senaste som har kommit har varit runt 14 och 15 år gamla. Det är de lite yngre åldrarna som vi har fått hit till Umeå.

Kommunens vision är att bli bäst på att ta emot ensamkommande flyktingungdomar i landet. Ulrika Granskog säger vi måste jobba med många aktörer för att nå målet.

– Vi försöker samla alla aktörer som är inblandade och ha en bra samverkan. Vad är det som vi gör bra och var är det som vi gör mindre bra? Även vi är bra idag så har vi ambitionen att bli ännu bättre.