Umeå

Ingen ersättning för kränkning

Nationella insatsstyrkan får ingen brottsskadeersättning för ingripandet vid rånet mot Loomis värdedepå i Umeå 2009.

Polismännen hade sökt brottsskadeersättning eftersom de har upplevt brottsligheten som mycket kränkande.

Nämnden för brottsskadeersättning skriver i sitt beslut att insatsstyrkan utgör samhällets yttersta resurs vid allvarliga händelser. Då krävs mer än normalt för att en allvarlig kränkning ska föreligga.