Västerbotten

Harpesten fortsätter öka

För snart två veckor sedan hade 24 fall av harpest diagnostiserats i länet under året.
Nu är siffran uppe i 31, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Han säger att tidig behandling ger snabb bot av denna sjukdom som inte är dödlig men nog på besvärlig.

Stenmark tycker att man ska vara observant på symtom som feber, lunginflammation och svullna lymfkörtlar på halsen.

Harpest drabbar ofta jägare och Stenmark rekommenderar jägare att använda handskar vid kontakt med döda djur.

Fråga