Umeå

Mer trafiksäker ambulansutfart

1:30 min

Den nya ambulansutfarten vid Norrlands universitetssjukhus är nu klar. Utfarten går direkt mellan Holmsundsvägen och akutmottagningen.

– Den är primärt gjord som trafiksäkerhetsåtgärd, inte så mycket för att vinna tid, säger Erik Nordhall, avdelningschef på ambulanssjukvården i Umeå.

Som det ser ut nu måste ambulansen köra vägen mellan sjukhuset och universitetet och då se upp för både fotgängare, cyklister och bussar. Det uppskattas inte av ambulansförarna när det är knappt om tid. Erik Nordhall tror på en klar förbättring och säger att det finns svårigheter med utryckningar på den gamla vägen.
– Ja, det har varit problem dels för att vi måste köra långsamt och dels för att vi haft incidenter där det varit nära att köra på folk.

Den nya utfarten kommer att börja användas imorgon och kommer bara att användas för akuta utryckningar när ambulansen använder blåljus och sirener.
På Holmsundsvägen kommer det att märkas på så sätt att trafiken stoppas med blinkande rödljus om en ambulans ska köra ut på vägen.