Skellefteå

Misstänkt brott i samband med konkurs

En konkursförvaltare som utrett en konkurs i Skellefteå misstänker att brott kan ha begåtts i samband med konkursen. Konkursförvaltaren har anmält det misstänkta brottet till åklagare.

Det aktuella företaget har hamnat på obestånd med stora skulder.
Enligt konkursförvaltaren har företagets bokföring varit bristfällig. Till exempel har firmatecknaren inte kunnat säga var räkenskapshandlingarna förvarades.

När firmatecknaren kallades till ett edgångssammanträde i februari, då befann han sig i Indien och meddelade att han inte tänkte komma tillbaka till Sverige.