Umeå

Hotellplaner överprövas

Länsstyrelsen ger inte upp motståndet mot hotellplanerna i centrala Umeå och ska överpröva detaljplanen för kvarteret Thor. I kvarteret där Åhlenshuset ligger vill Hilding Holmqvist bygga ett hotell med 300 rum.

Länsstyrelsen ska överpröva detaljplanen, och vill ha prövat om hotellbygget skulle rimma med riksintresset för kulturmiljövård i centrala Umeå.

Planeringen av hotellbygget har pågått sedan 2007, och när Västerbottens folkblad når Hilding Holmqvist med beskedet om överprövningen suckar han.

– Hade vi bara fått klara direktiv från början hade det inte varit något problem. Då hade hotellet redan varit klart, säger han.