Skellefteå

(V)ill höja skatten med 30 öre

Höj skatten med 30 öre och satsa på avgiftsfria lokalbussar och fler anställda inom äldreomsorgen. Det föreslår Vänsterpartiet i Skellefteå idag tisdag när budgetberedningens förslag är uppe för beslut i kommunstyrelsen idag.

Att höja skatten med 30 öre skulle ge drygt 38 miljoner kronor extra, vilket då skulle användas till bland annat 45 heltidstjänster inom äldreomsorgen, menar Vänsterpartiet.

Miljöpartiet har också gjort ett tilläggsyrkande till budgetförslaget. Det gäller bland annat att ge förskolan 4 miljoner kronor mer, för att kunna minska barngruppernas storlek.