Umeå

Nya symfoniverk till kulturhuvudstadsåret

1:58 min

Nya symfoniska verk till Kulturhuvudsåret 2014 i Umeå är nu beställda. Konstnärliga pengar från kommunen gör nu att HardCore och sport kommer att finnas med på symfoniorkesterns repertoar.
Marco Feklistoff är Norrlandsoperans orkesterchef säger att även klassikerna finns med om 3 år.

3 kvinnor 6 män som ska skapa var sitt verk som kommentar till de nio symfonierna som ska ges under 3 veckor 2014. Jonas Nydesjö han får ett uppdrag att rekomponera.
Det är Umegruppen Refused som ska klinga orkestralt.
HardCore och Umeå har en gemensam historia, en tolkning av deras sista skiva " The shape of punk to come" ska göras.
Röstkonstnären David Moss har sedan 2008 vid flera tillfällen arbetat med Norrlandsoperan.
Förutom som konstnärlig ledare för M A D E - festivalen över Kulturhuvudstadsåret, ska han skapa något man kallar "Stadionmusik".