Skellefteå

Mijöfestival i Skellefteå

Det blir en miljöfestival i Skellefteå till sommaren igen. Den som hölls i år var ett resultat av Ungdomsfullmäktige och elever på skolan i Ersmark. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott igår  föreslagit kommunstyrelsen att avsätta hundra tusen kronor till att förverkliga miljöfestivalen även 2012.

Eftersom det var så många som var intresserade att delta, så ska en arbetsgrupp bildas för att få igång fler aktiviteter.

Syftet med festivalen är att uppmärksamma främst barn i mellan- och högstadiet på ekologisk hållbarhet och även på sociala och ekonomiska frågor som har med miljön att göra.