Nordmaling

Ny bro mellan Nordmaling och Rundvik

En 110 meter lång  gång- och cykelbro ska byggas över Lögdeälven för att knyta ihop Nordmaling och Rundvik.  Svevia har fått uppdraget, som är värt 19,5 miljoner kronor, av Trafikverket  att bygga en stål- och betongbro med tre brostöd.