Västerbottens län

400 000 kronor till berättande

För att utveckla berättandet ytterligare vid Västerbottensteatern så har Kulturrådet beviljat stöd på 400 000 kronor. Det är ett treårigt projekt och gör det möjligt att fördjupa samarbetet med Skottland och Finland genom gästspel.

Projektet är ett led i satsningen "Umeå 2014" för att Kulturrådet särskilt ska beakta kulturhuvudstadsåret.

– Det känns fantastiskt roligt att vi får bekräftat hur betydelsefullt berättandet är, inte bara för oss i Västerbotten. Det här betyder också att vi under Berättarfestivalen i april även kan ta emot ett gästspel från Canada säger teaterchefen Med Reventberg.