Västerbotten

Normer styr flytt från småorterna

5:00 min

Det är ofta normer som styr de ungas val att flytta från småorter. Den slutsatsen drar sociologen Lotta Svensson i sin doktorsavhandling.

Elever som lämnar glesbygden för att gå gymnasiet på en större ort ångrar sig ofta och flyttar hem igen. Förra året återvände 13 elever till Malgomajskolan i Vilhelmina från gymnasiet i Umeå och Lycksele och samma sak väntas i år.

Vad det är som gör att dom unga i första taget lämnar småorterna, även om de ibland senare återvänder, har sociologen Lotta Svensson i Söderhamn undersökt i sin doktorsavhandling.
-- Det man själv säger att det handlar om utbildning och arbete, men när man gräver lite djupare så ser man också en stark norm om vad ungdomar ska göra och då handlar det om storstaden och ungdomligheten och moderniteten och att man borde flytta för att man är en bra ungdom som vill något.

Många vuxna är med och skapar den här normen om att man ska flytta, hur gör de det?
– Ja, ganska omedvetet för de flesta så gör man det genom att fästa uppmärksamhet vid de som flyttar och de som vill flytta uppfattar man som att de har ambitioner och vill ut i världen och vill lära sig nytt och så glömmer man bort att se de som vill stanna som resurser, eller man kanske till och med ser dem som problem för att de stannar kvar och höjer arbetslöshetsstatistiken eller att man uppfattar dem som oföretagssamma eller så, säger Lotta Svensson.