Sverige

Papperslösa plockare utnyttjas

Papperslösa bärplockare utnyttjas grovt i Sverige, enligt en rapport från organisationen Swedwatch, som presenterades i dag.

Däremot har de utländska plockare som varit anställda av bemanningsföretag fått bättre villkor den senaste plockningssäsongen.

De papperslösa plockarna har små möjligheter att protestera mot dåliga arbetsförhållanden, och kan inte vända sig till myndigheter eftersom de inte har arbetstillstånd.