Just nu

Sorsele

Ersmarksgruvan i drift i början av 2012

Gruvbolaget Lappland goldminers tror att Ersmarksgruvan i Sorsele kommer att startas i början av nästa år. Ett slutligt beslut tas när testresultaten från de 50 ton material som brutits på prov är klara.

Det skriver bolaget om i sin delårsrapport för tredje kvartalet.

Bolaget har också slutligen betalat för köpet av gruvan enligt den avbetalningsplan man gjorde upp med konkursförvaltaren.