Umeå

Oense om hotellbygget i kvarteret Thor

1:04 min

Kommunen och Länsstyrelsen är oense om hur Umeå ska se ut i framtiden. Länsstyrelsen vill nu överpröva om det planerade hotellbygget i kvarteret Thor skulle strida mot riksintresset för kulturmiljövård.

Men byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren tycker att ett nytt höghushotell i centala Umeå vore ett ansiktslyft.
– Det känns lite grand som att vi inte riktigt har samma uppfattning om hur fort och hur långt vi ska sträcka oss i Umeås centralort, vad det ska bli av det hela, säger hon.