Västerbotten

400 000 till berättande teater

1:22 min

Västerbottensteatern får 400 000 kronor från Kulturrådet för att utveckla teaterns berättande. Det är ett treårigt projekt där syftet också är att fördjupa samarbetet med bland annat Skottland, Finland och Kanada genom gästspel.

Projektet är tänkt som ett led i satsningarna inför kulturhuvudstadsåret Umeå 2014.
– Vi ska göra berättarföreställningar som vi ska åka ut i Europa och spela på andra ställen än här i Västerbotten och sedan ska vi också försöka skapa kontakter och nätverk av människor och artister som vi bjuder hit, säger projektledaren Robert Herrala.