Just nu

Umeå

Kräftpest i Umeälven

7:34 min

Kräftpest har nu konstaterats så långt norrut som i Umeälven.

– Detta är första fallet av kräftpest i Västerbotten och det nordligaste som någonsin konstaterats i Sverige, säger landshövding Chris Heister.

Detta står nu helt klart sedan Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) analyserat åtta stycken flodkräftor och på alla kräftor fanns kräftpestsvampen Aphanomyces astaci. SVA konstaterar kort "kräftorna har alltså drabbats av kräftpest".

Det här gäller den nedre delen av Umeälven och Länsstyrelsen har beslutat att det är förbjudet att fånga kräftor och hantera okokta kräftor mellan regleringsdammen i Norrfors och havet. Det också förbjudet att använda fisk som bete i ett annat vatten än där den fångats.

-- Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som använts inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag innan det har desinfekterats, förklarar Ulf Carlsson, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen Västerbotten.
– Kräftpesten är mycket smittsam och tar död på den inhemska flodkräftan.