Storuman

"Man ska kunna leva på lönen"

1:36 min

Det går trögt med de fackliga kraven på heltid i vården i Storuman. Sju av nio nya tjänster på demensboendet Blåsippan är deltidstjänster. Något som sektionsordförande för kommunal, Isabella Ardlin, är kritisk till. Hon föreslår mönsterarbetsplatser, där rätten att välja heltid är en rättighet och deltid en möjlighet.

– Jag tycker att det är självklart att man ska heltid, att man ska en lön man kan leva på, även som kvinna. För som det är nu är det mest kvinnor som jobbar deltid, säger sektionsordförande för kommunal i Storuman, Isabella Ardlin.

Samtidigt brottas Storumans kommun med problem vid pensionsavgångar. De närmsta tio åren kommer 185 anställda i Storumans kommun att gå i pension vilket gör att utgifterna blir större och antalet arbetande färre.

I och med det och med bakgrund av Isabella Ardlins motion om mönsterarbetsplatser planerar man nu att se över framtida rekryteringsbehov, det säger Patrik Nilsson som är personalstrateg vid Storumans Kommun.

– Vi behöver jobba med oss själva som arbetsgivare för att bli attraktiva, där tjänstgöringsgraden är en sak och lönen kan vara ett annat sätt. Men så här långt lyckas vi rekrytera den personal som vi behöver och erbjuda tillräckliga villkor, men sen om de kan bli bättre är en annan sak, säger Patrik Nilsson.

Det är bra att kommunen har en ambition inför framtiden, men när man hanterar frågan om rätten till heltid genom att tillsätta nya deltidstjänster så är inget löst menar Isabella Ardlin och tillägger:

– Det bli bara sämre, ekonomin blir sämre i kommunen och det är bättre för arbetsgivaren ju lägre arbetsgrad man har, då kan man användas när man bäst behövs, men man har lika många arbetspass per månad som en heltidstjänst, avslutar Isabella Ardlin.