Västerbotten

Bluffakturor stort problem för småföretag

1:33 min

Bluffakturor är nåt som drabbar både enskilda och företag. Näringslivsorganisationen Svensk Handel räknar med att bedrägerierna med bluffakturor skickade till företag omsätter 1,2 miljarder kronor per år.

Per Geijer, säkerhetschef hos Svensk Handel, tycker att det borde finnas större möjligheter att komma åt bedragarna:

 -- Lagarna är i grunden bra men varken åklagare eller polis har arbetat på ett bra sätt med det här.

– Många som ringer till oss är uppgivna när de blir utsatta och inte får någon hjälp av samhället. 

Det är framför allt småföretag som råkar ut för bluffakturor eftersom de är mer utsatta.