Skellefteå

Inga flytande hem i Skellefteälven

1:24 min

Bygg och miljönämnden i Skellefteå säger nej till flytande bostäder i Skellefteälven .

Det var i våras som kommunen fick en förfrågan från ett företag om möjligheterna att bygga 9 lägenheter på flytande skrov i Skellefteälven i höjd med Älvsbacka.

Lorentz Burman är bygg och miljönämndens ordförande.

– Första placeringen var vid vattenreningsverket vilket inte var så lämpligt men nästa placering var vid Manhemskajen.

Nämnden har gett klartecken för Manhemskajen att bygga ut för fler båtar öster ut och det sätter stopp för flytande bostäder.

När förfrågan kom in i våras så fick tjänstemännen uppdraget att göra en första utredning.

Den utredningen kom fram till att det är möjligt att bygga flytande bostader på Skellefteälven men mot det ställs allmänhetens tillgång till strandpromenaden och älven. Dessutom skulle det krävas omfattande utredningar och tillstånd.

-- Vi har inte sådan brist på mark i kommunen så att man måste bygga i älven. Därför säger vi nej till placeringen, berättar Burman.