Västerbottens län

Färjetrafiken måste säkras kräver företagare på båda sidor Kvarken

Företagare på båda sidor om Kvarken kräver att Kvarkentrafiken säkras. En förbättring av Kvarkentrafiken är en förutsättning för en fortsatt god ekonomisk utveckling inom Kvarkenregionen. 

Igår träffades Kust-Österbottens Företagare och Företagarna Västerbotten och de anser  att regeringarna i de båda länderna har ansvaret för trafiken eftersom nationella vägar är ett statligt ansvar.