Västerbottens län

Färre arbetslösa i november

I november minskade arbetslösheten i länet med drygt sexhundra personer jämfört med samma månad för ett år sedan. 10 993  var inskrivna som arbetssökande i november.  Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. Den öppna arbetslösheten ökade med 194 personer, men antalet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd minskade.

Varslen om uppsägning ökade i november i år då 162 personer varslades om uppsägning jämfört med  51 samma tid i fjol.
I den senaste prognosen, om arbetsmarknadsutsikterna det kommande året, beräknas arbetslösheten öka och bedömningen är att konjunkturen för 2012 blir svagare än för 2011.