Vännäs

Hälsoundersökning granskas

Datainspektionen besöker idag gymnasiet Liljaskolan i Vännäs för att granska en hälsoundersökning som gjorts om elevernas fysiska, mentala och sociala hälsa.

Vännäs kommun har låtit ett privat företag undersöka elevernas hälsa via ett frågeformulär, "FMS i skolan".

Datainspektionen har fått en förfrågan om lagringen av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen.