Skellefteå

Miljöfarligt avfall under Rönnskärsverken

Miljönämnden i Skellefteå ställer sig positiva till Bolidens planerade djupförvaring av miljöfarligt avfall under Rönnskärsverken. Boliden vill bygga en djupförvaring för 300 000 ton miljöfarligt gammalt avfall som ligger ute på Rönnskärsverken och som bland annat innehåller bly, arsenik och kadmium.

Djupförvaret ska också rymma åtta tusen ton nytt avfall som produceras varje år ute på Rönnskär.

Just nu pågår arbetet med ett nytt miljötillstånd för hela Rönnskärsverkens verksamhet, och djupförvaringen ingår som en del i det nya tillståndet.

Företaget Boliden har också utrett möjligheterna att förvara avfallet i en nedlagd gruva, men Boliden anser att förvaringen under Rönnskärsverken är ett miljömässigt bättre alternativ. Även Naturvårdsverket förordar ett djupförvar under Rönnskär.

Boliden vill påbörja bygget av djupförvaret innan det övergripande miljötillståndet är klart och har begärt bygglov för en tunnel. För att få det måste tillåtlighetsfrågan först avgöras av miljödomstolen och Rönnskärsverkens miljöchef, Mikael Borell, hoppas att den frågan ska vara avgjord i slutet av mars.