Robertsfors

Brist på familjehem för ensamkommande flyktingbarn

Bristen på familjehem i länet är stor och nu finns behovet också bland, en ny och växande grupp, de ensamkommande flyktingbarnen.

– För att få fler att vilja ta emot barn från andra kulturer behövs mer kunskap, information och stöd till familjehemmen, säger Doris Öhlund, enhetschef för verksamheten för ensamkommande flyktingbarn i Robertsfors kommun.

Det har varit en stor inströmning av ensamkommande flyktingbarn till Sverige under ganska många år och gruppen har ständigt ökat i fjol var det 2 700 barn som kom och man räknar med att minst lika många kommer att komma i år, säger Doris Öhlund.

I Robertsfors finns ett asylboende med åtta platser för nyanlända ensamkommande flyktingbarn. Där får pojkar mellan 15 och 18 år bo tills de får besked om uppehållstillstånd. Får de stanna i Sverige flyttas de över till ett stödboende där de tränas i integration och förbereds för att så småningom klara sig själva.

– Men hur hemtrevligt man än försöker göra passar inte alla som kommer att bo här utan skulle må bättre att bo i en familj, säger Doris Öhlund.