Norsjö

Vindkraft på Bodberget får ja från försvaret

Vindkraftsplanerna i Norsjö kan fortsätta. Detta efter att Försvarsmakten meddelat att de inte ser några problem med att det byggs vindkraftverk i området Bodberget öster om Norsjö.

Detta är dock bara ett preliminärt besked, i väntan på att kommunen ger bygglov.

Totalt 200 meter höga ska vindkraftverken bli.

Vid tidigare ansökningar har Försvarsmakten sagt nej till vindkraftverk i kommunen.