BUP

Hela BUP-upphandlingen måste göras om

1:28 min

Den privata upphandling som skulle lösa de långa kötiderna på barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten har stött på patrull. Missnöje från ett av företagen gör att hela upphandlingen måste göras om.

– Det kommer att göra att den här processen fördröjs med ytterligare cirka 8 veckor. Det är så som situationen ser ut nu. Det jag behöver göra nu är att se hur vi ska göra nu, eftersom vi har de familjer och behandlare som verkligen vill och hoppas att vi ska ro det i land, säger hon.

Under våren 2012 hade BUP räknat med att bli färdig med ett tjugotal autism- och ADHD utredningar genom att köpa tjänsterna utanför den egna organisationen.

Men nu har ett av företagen överklagat beslutet. De vill få större andel av upphandlingen och därför måste hela processen med upphandlingen göras om. Köerna fortsätter tills vidare att vara långa.

Idag kan väntetiden för den första besökstiden vara upp emot halvt år.

– Jag kan bara tycka att upphandlingen åter igen bli fördröjd. Jag ska se över vad min verksamhet kan göra om vi på något sätt ändå kan jobba med vår egen kö på ett annat sätt. Och jag vet att det är många familjer som står och väntar och har frågor kring det här, säger Anneli Lindström.