Umeå

Dödsfall i vården fall för Socialstyrelsen

Ett dödsfall i vården anmäls till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria. Det handlar om en person som vårdats på Norrlands universitetssjukhus för buksmärtor som dog fyra dagar efter hemkomsten till följd av en förgiftning efter att ha blandat mediciner, bland annat metadon.

Patienten hade en långvarig psykiatrisk sjukdomshistoria. Och Socialstyrelsens är i utredningen kritisk mot att den ansvarige överläkaren inte såg till att patienten fick metadonbehandlingen under tillsyn på avdelningen.