Ekonomi & Politik

Statsministerbesök efter krisen

1:42 min

I dag besökte Fredrik Reinfeldt Indexator i Vindeln. Syftet med besöket är bland annat att ta del av hur Indexator hanterade konjunkturkrisen 2009. Från fackligt håll välkomnar man statsministern och hoppas man kan lära honom något men undrar varför regeringen var så passiv under krisen.

– På Indexator här så gjorde vi ett gott arbete att hitta samarbetsvägar att ta oss ur krisen men vi var ju bara två parter – vi saknade den tredje parten, regeringen, som kunde hjälpa till att ha lite mer ansvar och vi vet att vi räddade ungefär 15.000 jobb via krispaketet vi satte in och vi uppskattar att det kunnat bli minst det dubbla ifall man fått ett trepartssamarbete, säger Kent-Erik Mattsson, IF Metall.

Elina Löfgren är anställd på Indexator och visade Reinfeldt sitt ansvarsområde i produktionen. I dag går det bra för företaget, men det som hände var att under lågkonjunkturen kom Indexator överens med industrins parter om vissa satsningar och lösningar som skulle rädda arbeten och stärka företaget genom lågkonjunkturen. Kompetenshöjning, utbildning bara för att nämna några.

– Det är viktigt att konkurrenskraftiga väldigt moderna industriföretag satsar och investerar och tror på sin produktion här i Vindeln i Västerbotten trots att man möter en väldigt tuff konkurrens, säger statsminister Fredrik Reinfeldt, moderat.

Från fackligt håll välkomnar de statsministern hit i dag men säger "var fanns regeringen i krisen?"

– Ja vi gjorde ju enorma investeringar så att det var ju en av de största satsningar Sverige har gjort tack vare att vi hade god ordning i offentliga finanser och hade ett utrymme att använda.

Så den här kritiken tycker du är helt orättvis?

– Jag kan ju punkt för punkt visa vad vi gjorde och låta det tala för sig själv, säger Reinfeldt.

– Ja det får ju stå för honom, säger Kent-Erik Mattsson, IF Metall.

– Uppenbarligen så är han ute och försöker rätta till sig själv då han är ute och besöker oss och undrar vad vi gjorde.

Han var imponerad i alla fall.

– Ja, det borde han vara.