Kritik mot färre äldreomsorgsplatser

Förändringarna av äldreomsorgen i Skellefteå får kritik, både från politiskt håll och från pensionärer. Samtidigt som det blir allt fler äldre minskas platserna på servicehus i särskilt boende.

- Det kan ju vem som helst begripa att det kommer ju inte att fungera, säger Håkan Lindh, folkpartist och oppositionsråd.

I början av hösten tvingades Skellefteå kommun öppna 12 platser på särskilda boenden för äldre, och lika många korttidsplatser. Platser man stängt för inte så länge sedan. Anledningen var att det på lasarettet finns ett 40-tal äldre som landstinget anser är färdigbehandlade, men som kommunen inte haft plats för.

Håkan Lindh menar att det tyder på att förändringen av äldreomsorgen inte kommer att fungera. Servicehus och andra särskilda boende behövs.

Socialstyrelsen och Boverket har kritiserat många kommuner, där i bland Skellefteå för att genomföra förändringarna för snabbt, något som drabbar de gamla.

PRO i Skellefteå tycker inte heller att förändringarna är bra utan menar att många gamla vill bo på servicehus istället för att bo kvar hemma

- Bor jag på servicehus så vet jag att om jag behöver personal så finns de i huset, omkring mig finns personer i samma situation som jag och det kan bli en gemenskap, säger Ulla Martinsdotter, ordförande för PRO i Skellefteå.

Bert Öhlund, socialdemokratiskt kommunalråd i Skellefteå säger att de problem man haft under hösten inte är oväntade eftersom det handlar om en stor förändring. Men han ser ingen anledning att helt avbryta omställningen.