Fick 640.000 kronor av misstag

En Holmsunds-företagare i 50 års-åldern fick av misstag drygt 640.000 kronor insatta på sitt bankkonto. Det fraktföretag, som gjort insättningen, insåg snabbt sitt misstag och krävde beloppet tillbaka.

Men Holmsunds-bon vägrade gå med på deras deras krav utan förbrukade så småningom hela beloppet för egen räkning.

Idag dömdes han av Umeå tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter för olovligt förfogande.