Få föräldrar på stan

Den ideela föreningen Föräldrar på stan har i princip dött ut. Det finns idag bara två eldsjälar kvar i den en gång blomstrande föreningen.

Det berättar Lars Brandt som tillsammans med Benny Boman uppmanar andra föräldrar och vuxna att ta sitt samhällsansvar och ge sig ut på stan bland våra unga medborgare för att knyta kontakter och finnas till hands som stöd.

Många tror att det inte behövs

Lars Brandt tror att svårigheten att engagera dels beror på att folk har mycket att göra både i sina yrkesliv men också med fritidsaktiviteter och dels tror man inte att man behövs så länge som allt fungerar bra. - Men föräldrar på stan är ett förebyggande arbete och behövs för att stävja en negativ utveckling bland de barn och unga som befinner sig i centrala Umeå på kvällar och helger, säger Lars Brandt.