Tungt för fritidsgårdarna

Ungdomsgårdarnas resurser har de senaste åren halverats. Det betyder färre personal, mindre nyrekryteringar och begränsad verksamhet. Samtidigt som fler mötesplatser bildas, och man skulle behöva förnya sig för att kunna konkurrera med det kommersiella utbudet i centrala Umeå.

Det avspeglar sig förstås bland personal och ungdomar. - Vi vill garantera våra ungdomar och föräldrar en bra verksamhet utifrån den budget vi har därför håller vi på att kvalitetssäkra vår verksamhet, ett måste för att undvika trött personal och för att inte få ungdomar som inte är nöjd med sin fritidsverksamhet, säger Katrine Westergren, chef för fritidgårdsenheten i Umeå.