Låt norregionen bestämma över företagsstöd

Länsstyrelserna i norr borde fortsätta att besluta om företagsstöd längs norrlandskusten, tycker politikerna i norra Sverige. Uttalandet görs från konferens Europaforum norr i Sundsvall, som avslutades igår.

Europaforum Norrs delgater protesterar mot ett förslag av regeringen att flytta besluten om företagsstöd i stödområde B, dvs kustområdet i norr, till Nämnden för näringslivsutveckling. Det skulle minska inflytandet hos länsstyrelserna i norr.

Det är Länsstyrelserna och inte Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, i Stockholm som ska bestämma hur företagsstöden ska fördelas anser norrlandspolitikerna i ett gemensamt uttalande.

Nutek bestämmer redan idag över företagsstöd på flera miljoner och Länstyrelsen styr över några miljoner. Det inflytande skall vi ha kvar, säger Inge Andersson, socialdemokrat i Västerbottens läns landsting, till P4 Västerbotten. Varje år kan det röra sig om flera hundra ärenden och det finns ett stort värde i att besluten tas så nära de berörda som möjligt, det säger Inge Andersson.