Ånäset-ledare inbjuden av FN till Nairobi

FN har uppmärksammat ett internationellt arbete som ungdomar jobbar med i Ånäset. På FN:s inbjudan skall Tori Carlsson från Robertsfors åka till Nairobi för att prata om det föreningsarbete om mellanmänsklighet och andra kulturer hon har haft med ungdomar sen 1995.

Idag är tre Italienska ungdomar i Robertsfors för ett utbyte på tre månader och i slutet på november kommer två ungdomar från Egypten.