Terapi via Internet hjälper ångestdrabbade

Terapi via Internet mot ångestsyndrom fungerar lika bra som individualterapi. Internetterapi för människor med ångestsjukdomar skulle avlasta vården och ge mer plats till människor som till exempel har flera diagnoser, hävdar Sergej Andreewich.

Undersökningen har gjorts av Sergej Andréewich, överläkare på Karolinska sjukhuset, och han presenterade den på Café Station i Umeå i veckan (v 46).

20 patienter med olika ångestsyndrom som helt invalidiserade deras liv deltog i projektet med kognitiv beteendeterapi via Internet. Behandlingen utgår från här och nu, och patienterna tränar på att känna igen kroppens signaler på ångest och övervinna ångestframkallande situationer.

Deltagarna fick inte vara allvarligt deprimerade eller ha missbruksproblem. Först fick deltagarna två samtal, sen ett lösenord till en webbsida med uppgifter. Varje vecka följde en behandlare upp hur det gick, och att deltagarna kunde gå vidare till nästa steg i terapin. 17 av 20 blev helt friska efter Internet-terapin.

Det sker en snabb utveckling internationellt av terapi via nätet. I Sverige finns också andra projekt på webben med behandling mot spelberoende och tinitus.

Reporter Pia Diaz Bergner