Boliden vill ha utländska investerare

Gruvbolaget Boliden vill stärka sina finansiella muskler för att kunna vara med på världsmarknaden. Nu tänker Boliden göra en stor nyemission, alltså en nyteckning av aktier, riktad till internationella investerare som inte äger några aktier i bolaget sedan tidigare.

- Hela världskartan håller på att ritas om delvis med Kina som köper kanadensiska bolag. När vi för diskussioner märker vi att vi fortfarande, trots att vi stärkt vår balansräkning väsentligt, anses vara lite för svaga för att vara en långsiktig partner, säger Bolidens vd Jan Johansson.

Majoriteten av Bolidens nuvarande aktieägare finns i Sverige och Finland, men de nuvarande aktieägarna kommer inte att få teckna aktier i samband nyemissonen. Boliden vill istället komma åt de stora internationella investerarna.

- Det tror vi kommer att hjälpa oss aktieägare, eftersom vi är ganska ensamma idag. Vi är det enda börsnoterade bolaget med den här karaktären, medan det internationellt finns många företag som är vana att följa och värdera den här typen av bolag, säger Jan Johansson.

Nyemissionen gäller cirka 100 miljoner euro, motsvarande omkring 900 miljoner kronor. Samtidigt kommer nuvarande största ägaren Outocompu att minska sin andel av aktierna. Dessutom kommer en av de största aktieägarna i Boliden,finska Outocompu, att minska sin nuvarande andel på 49 %. De aktierna kommer att erbjudas till de befintliga aktieägarna.

Den planerade nyemissionen på 100 miljoner euro kommer att motsvara 12 procent rösterna i Bolaget. Det gör att Jan Johansson inte är orolig över att utländska investerare tar kontrollen över Boliden.

Reporter Magnus Bergner