Politiker i norr vill ha kvar Mål 1

Finska och svenska politiker har gått ihop om ett uttalande om att norra Sverige och stora delar av Finland placeras i den målgrupp som får det högsta och största EU-stödet.

Nu när Sverige ska vara med och förhandla om nästa stödperiod för EU:s regionala stöd så kommer politikerna i norr att slåss för att norra Sverige får vara kvar i Mål 1. Under de här sex åren har Norr- och Västerbotten fått 3 miljarder i EU stöd inklusive den medfinansering som myndigheter och privata intressenter stått för.

Socialdemokraten Inge Andersson hoppas att det kan bli lika mycket efter 2006, vilket det borde kunna bli om regionen får bli kvar inom stödområde Mål 1.

- Om vi hamnar i ett Mål 2 blir det antagligen lägre summa totalt, men det behöver inte bli så väldigt mycket mindre, säger Inge Andersson, socialdemokratisk landstingspolitiker och med i Europa Forum Norra Sverige, som i veckan hade ett möte i Sundsvall och gick ihop om ett gemensamt uttalande.

Den stora skillnaden om regionen placeras inom stödområde Mål 2 är att då förändras villkoren för vad pengarna kan användas till.

- Det blir mer begränsat till att handla om kompetenshöjning och sysselsättning, det blir väldigt hårt styrt mot att höja kompetensen i företag och samhälle och att jobba med sysselsättningsåtgärder. Arbetsmarknadspolitik skulle man slarvigt kunna säga, säger Inge Andersson.